Tito Puente – Ran Kan Kan

Ran kan kan kan, kan kan
Pero suenan, suenan los timbales
Ran kan kan kan, kan kan
Tito, Tito suename los timbales
Ran kan kan kan, kan kan
Goza, goza, goza con los timbales
Ran kan kan kan, kan kan
Pero suenan, suenan, suenan los timbales
Ran kan kan kan, kan kan
Ah co co, a co co co co como suenan,
como suenan suenan suenan suenan los timbales
Ran kan kan kan, kan kan
Tito ponme a gozar con los timbales
Ran kan kan kan, kan kan
suenan, suenan suenan los timbales